Reiki

O reiki již bylo napsáno mnoho knih a písemné informace o tomto systému jsou téměř každému dostupné. Proto se nechci sáhodlouze rozepisovat, ale pokusím se jen ve stručnosti nastínit, o co jde. Protože se často setkávám s mylnými představami lidí o reiki, tedy navrhuji: „Nejlepší způsob, jak si ověřit neznámé, je vyzkoušet to.“

Reiki, které je většinou vyučováno v dnešní podobě, pochází z učení Mikao Usuiho z Japonska. Mikao Usuimu po třítýdenní meditaci, půstu a modlitbách na hoře Korijama byly zjeveny symboly a instrukce k jejich používání, současně tím byl zasvěcen do reiki a tak byl znovuobjeven tento starodávný systém. Následně Mikao Usui sestoupil z hory s léčebnou metodou, kterou před dávnými lety používali Buddha a Ježíš. Pojmenoval léčivou energii reiki, což znamená univerzální energie životní síly.

Reiki je životní energie, uzdravující síla lásky, veliký dar, kterým člověk disponuje. Reiki je velké umění fyzického, psychického a duchovního uzdravování pomocí předávání energie prostřednictvím rukou léčitele. Léčitel je při reiki pouze zprostředkovatelem této božské energie, která jím prochází skrze čakry k léčenému člověku – nebo zvířeti.
Reiki je naprosto pozitivní a nemůže nikdy žádné živé bytosti uškodit, ať už je její stav jakýkoliv. Může se používat k léčení kohokoli, bez ohledu na jeho věk či fyzickou kondici. Reiki lze použít samostatně nebo společně s lékařským (či veterinárním) zákrokem. Starší lidé, nemluvňata i děti, všichni reagují na reiki příznivě. Reiki uvádí do rovnováhy pravou a levou mozkovou hemisféru, harmonizuje všechny čakry a celé energetické pole. Pročišťuje energetické kanály a umožňuje tak organismu přijímat životní sílu ki ve větším množství. Jestliže někdo umírá, reiki tento proces usnadní, ale nezabrání určenému času odchodu ze života. Reiki nepřichází z léčitele, ale skrze něj. Úloha člověka, který předává reiki spočívá prostě v tom, aby poskytl průchod léčivé energii, kterou pak její příjemce využije takovým způsobem, jaký mu osobně nejlépe vyhovuje. Energie reiki si sama najde v těle cestu a působí tam, kde je jí nejvíce potřeba.

Jak už jsem zmínila ve vyprávění o sobě, mám s reiki již několikaleté zkušenosti a vždy je tato přijímána velmi dobře lidmi i zvířaty. Nelze však bezhlavě slibovat, že s reiki každý dovede vše vyléčit. Takové tvrzení by bylo zcestné. Reiki nemůže nahradit lékařskou vědu a lékařské ošetření, ale v mnohých případech dokáže věci, jichž lékařská věda není schopna, a to citlivým a pozitivním způsobem.